Korzystając z naszego pensjonatu możesz zobaczyć:

  • Jezioro Białe z krystalicznie czystą wodą – I klasą czystości oraz piaszczystym, bardzo łagodnie opadającym dnem
  • Włodawę – miasto trzech kultur i religii, z barokowym zespołem kościelno-klasztornym z XVIII w., cerkwią prawosławną z XIX w. oraz dawnym zespołem synagogalnym z XVIII w. – obecnie siedzibą Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawkiego, oraz Czworobokiem – miejscem pojedynku Wołodyjowskiego z Bohunem
  • Adampol – pałacyk myśliwski Zamoyskich
  • Sobiborski Park Krajobrazowy z śródleśnymi jeziorami i rezerwatami przyrody: Jez. Orchowe, Żółwiowe Błota, Małoziemce, Trzy Jeziora
  • malowniczy Bug – stanowiący granicę państwową Polski z Białorusią i Ukrainą
  • Poleski Park Narodowy z fragmentem lasotundry i Muzeum Przyrodniczym w Załuczu Starym
  • Chełm – miasto wielu zabytków i unikalnych podziemi kredowych
  • zespół cerkiewno-klasztorny w Jabłecznej
  • Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie
  • teren byłego obozu zagłady i Izbę Pamięci w Sobiborze

[Gallery not found]
Zapraszamy na wycieczki wokół Jeziora Białego, nad J. Glinki, do Orchówka oraz wypady trasą rowerową do Włodawy i Woli Uhruskiej

 

 
[Gallery not found]

Polecamy strony z naszego regionu.